سامانه جدید شعر و موسیقی اداره ارشاد بازگشایی شد!

سامانه شعر و ترانه و البوم اداره فرهنگ و ارشاد برای اخذ مجوز شعر و ترانه و موسیقی بازگشایی شد که با بسته بودن 5ماهه و پس از حمله هکری این سامانه با ویژگی های جدید بازگشایی شد که در ادامه موسسات میتوانند به ادامه خدمت جهت اخذ مجوز برای هنرمندان بپردازند …به زودی ویدیوی از بررسی سامانه در اختیار هنرمندان قرار خواهد گرفت

Share your thoughts